En langsommere letbane igennem Lyngby

Da politikerne i januar 2018 besluttede, at Hovedstadens Letbane skulle bygges var det med en køreplan, hvor det ville tage 526 sekunder at komme fra Lyngby Station til DTU Lundtofte. Nu 1 år senere tager den samme tur 660 sekunder. Det er en forøgelse af køretiden på 20%.

Den forøgede køretid gennem Lyngby fremgår af et svar fra Hovedstadens Letbane (HL) til Folketingets transportudvalg.

Til trods for den øgede rejsetid gennem Lyngby mener HL fortsat, at de stadig kan holde en køretid på 58 min fra DTU til Ishøj.

Det gør letbanen blandt andet ved på strækningen mellem Lyngby Station og Gammelmosevej at øge hastigheden fra 21 km/t til 30 km/t. En strækning, hvor togene skal passere et skarpt sving, køre op af en bakke samt passerer 4 kryds, hvor der ikke må være rødt en eneste gang.

Det er ikke særligt realistisk. Man ikke forvente at togene ikke må stoppe for rødt en eller flere gange mellem Lyngby Station og Gammelmosevej.

Letbane kører mellem anden trafik og skal følge færdselsloven som alle andre. Realistisk må man forvente, at togene skal holde en eller to gange på strækningen hvilket vil øge rejsetiden med 60 sekunder eller mere. Den køreplan, som har dannet grundlag for vedtagelsen af letbanen, er ikke realistisk.

Buslinje 30E er i dag hurtigere end letbanen vil være med HL´s nye tidsplan mens 300S med deres flere stop end letbanen på visse tidspunkter vil være hurtigere end letbanen.

Investeringen på mere end 6 milliarder kroner i en letbane giver bare mindre og mindre mening, hvis det er effektiv og hurtig transport man vil sikre borgerne. For en meget mindre investering vil politikere kunne sikre borgerne i hovedstaden en hurtig og sikker hurtigbus.

Foto: Eirien Flickr.com