Gladsaxe - Danmarks bedste kommune hele livet

Den 16. november skal vi vælge et nyt Gladsaxe Byråd for de kommende 4 år.

Det Konservative Folkeparti er parat til at smøge ærmerne op for dig og Gladsaxe de kommende 4 år med en klar borgerlig og konservativ politik.
For os konservative er det altid den enkelte borger, som er i centrum, ikke systemet.

Vi har store ambitioner for Gladsaxe, som skal være Danmarks bedste kommune – hele livet.
Gladsaxe skal have gode daginstitutioner, hvor de mindste får en god start på livet. Vores skoler skal give vores unge gode forudsætninger for resten af livet, og vores seniorer skal have et trygt og aktivt liv.

Gladsaxe skal være et godt sted at leve og bo. Vi skal passe på miljøet og sikre, der er grønne område over hele Gladsaxe.

Vi vil arbejde for, at vores mange foreninger har gode vilkår at tilbyde deres medlemmer.

Mange borgere må hver dag leve med høj støj fra motorvejene. Det skal vi have gjort noget ved. Vi har en plan for at reducere støjen til gavn og glæde for mange Gladsaxe-borgere. Vi siger stop for at bygge flere støjramte boliger.

Vi vil give den kommunale administration et serviceeftersyn. Vi kan spare mange millioner kr. hvert år, hvis Gladsaxe blev drevet lige så effektivt, som de bedste kommuner i Danmark.
Vi har masser af ideer og forslag til at skabe et spændende Gladsaxe, hvor vi alle er glade for at bo og leve.

Du kan læse meget mere om vores politik for dig og Gladsaxe for de kommende 4 år.

Det Konservative Folkeparti er parat til at smøge ærmerne op for dig og Gladsaxe.

Vi passer på dine skattekroner

”Pengene ligger bedst i borgernes egne lommer” er et gammelt konservativt slogan. Det er stadig god konservativ politik.

Vi konservative står for en fornuftig økonomisk politik, hvor vi passer på borgernes penge og hvor borgerne får meget for deres skattekroner.

Gladsaxe skal være den mest effektiv drevet kommune i Danmark. Blev Gladsaxe drevet lige så effektivt som de mest effektive kommuner i Danmark kunne vi alene på administration spare mere end 100 millioner kroner om året.

Vi vil give den kommunale administration et serviceeftersyn og effektiviserer driften, hvor vi i dag bruger for mange penge.

Fokus på faglighed og dannelse

Folkeskolen i Gladsaxe skal være blandt Danmarks bedste.

En af skolens vigtigste opgaver er at sikre at elevernes almene dannelse, så de får kendskab til dansk kultur og historie. I en stadig mere globaliseret verden er det vigtigt, skolen giver alle elever et grundlæggende kendskab til vores kultur og vores nation. Uden kendskab til egen kultur kan man ikke forstå den øvrige verden, andre folkeslag og kulturer.

Et trygt Gladsaxe

Det skal være trygt at bo og færdes i Gladsaxe for alle uanset alder. Vi skal indrette vores mange nærområder så alle følger det er trygt at færdes.