Borgerlig politik - der flytter holdninger

Bliver jeg valgt til Folketinget, vil jeg smøge
ærmerne op for et borgerligt Danmark.

Det skal betale sig at arbejde og gøre en indsats. Vi skal styrke det private initiativ. Det skal være nemmere at drive virksomhed i Danmark.

Danmark har verdens højeste skatter. Det gør os fattige. Skatterne skal ned. Lavere skatter vil gøre os rigere og sikre mere velfærd.

Vi skal styrke folkeskolen. Det faglige niveau skal hæves så, vores børn og unge for de bedste forudsætninger for at klare sig i livet.

Straffen for kriminalitet skal være høj og konsekvent. Kriminelle skal føle, deres handlinger har en klar og mærkbar konsekvens.

Vi skal have et sundhedsvæsen, der virker. De lange ventelister til mange operation skal ned.
Alle skal have en privat læge.

Respekten for lov og orden skal genoprettes. Staten skal følge loven. Politikere og embedsmænd skal stå til ansvar for deres handlinger.

Vi vil skaffe 50.000 nye arbejdspladser

Det Konservative Folkeparti vil sænke skatterne for alle i arbejde, så du kan beholde flere af dine egne penge. Vores plan vil øge danskernes velstand med 50 milliarder kroner og skaffe 55.000 flere arbejdspladser.

Danmark har nogen af verdens højeste skatter. Det koster velfærd og velstand, fordi det ikke belønner sig at arbejde ekstra.
For mange danskere er der kun en meget lille gevinst ved at arbejde fremfor at være på overførelsesindkomst. Det vil Det Konservative Folkeparti ændre. Det skal betale sig at arbejde og gøre en ekstra indsats.

Vi vil nedsætte de skatter, du betaler af din løn, så du få flere penge til dig selv.

Med vores plan vil alle, der arbejder, få en skattelettelse. I alt vil vi frem mod 2030 lette alle skatter på arbejde med 18 milliarder kr.

Vores plan om skattelettelser er fuldt finansieret. Vi vil finde pengene ved at effektivisere den offentlige sektor og tilbagerulle forhøjelse af en række overførelsesindkomster, som den nuværende regering har vedtaget.

Vi vil hæve beskæftigelsesfradraget for alle med 16.300 kr. fra 41.600 kr. til 57.900 kr. Det vil betyde, at du vil få 4.100 kr. mere til dig selv efter skat.

Og så vil vi fjerne topskatten. I første omgang vil vi hæve topskattegrænsen til 800.000 kr. I dag betaler 450.000 danskere topskat på 15% af deres indkomst.

Fjerner vi topskatten, vil flere få lyst til at gøre en ekstra indsats, fordi de kan få lov til at beholde flere af deres egne penge. Afskaffer vi topskatten vil vores samlet velstand blive større.

[ff id="1"]