Bedre omtanke for borgernes skattekroner

I 2016 brugte Gladsaxe mere end 1 millioner kr. på at sende mere end 100 pædagoger på studieture til Firenze.

Når Gladsaxe Kommune bruger mere end 1 million kr. og lønkroner på at sende medarbejderne på en uges studietur, må skatteborgeren forvente et fagligt program hele ugen og ikke et program, der har mere karakter af ferie.

Webavisen jounalista.dk har fået aktindsigt i de studieture, som mere end 100 pædagoger har været på til Firenze.  jounalista.dk

Programmet viser, at deltagerne havde et alt andet end et tætpakket fagligt indhold. Faktisk var der kun 6 timers fagligt indhold med besøg i italienske børnehaver. Man startede dagen med 1.5 time besøg i en italiensk børnehave efterfulgt af 2.5 timers frokost i refleksgrupperne. I alt blev det på 5 dage i Firenze til 4 besøg i Italienske børnehaver.

At anvende mere end 1 million kr. på at sende 100 pædagoger til Firenze er ikke omtanke for skatteborgernes penge. Og i det budget er slet ikke indregnet løn til pædagogerne.

Medarbejderne i Gladsaxe skal selvfølgelig løbende efteruddannes, men når man ser på programmet for studieturene til Italien, så kan man have sin tvivl om det faglige udbytte af turen er tilstrækkeligt højt, og man har brugt en million bedst muligt.

Man kunne sikkert have fået mere for penge ved at lave kurser for medarbejderne i Gladsaxe. Men selvfølgelig ikke lige så spændende.

Daginstitutioner i Gladsaxe har mere end 12 lukkedage om året, hvor forældrene ikke kan få passet deres børn. Man har blandt andet indført lukkedagene for at spare penge. Derfor er det ulogisk, at man anvender 1 million kr. på at sende pædagoger til Firenze, når det faglige program ikke er større, end det er.

Det er skatteborgernes penge, som byrådet forvalter. Og borgerne har krav på at deres skattekroner forvaltes på bedst mulige måde.  Det er ikke sket i dette tilfælde.

Byrådet burde fremfor, at bruge penge på

studieture til Italien, afskaffe de 12 lukkedage i daginstitutionerne og sikre børn og forældre en bedre service.

 Foto: Flickr.com Sacha Fernandez